Vi tilbyder

Specialpsykologisk

Klinik

Vi tilbyder


Specialpsykologisk klink er specialiseret i psykiatriske lidelser og psykologiske problemstillinger,

primært hos børn, unge og yngre voksne.


Klinikken tilbyder:

  • psykiatrisk udredning og behandling for børn, unge og yngre voksne
  • vurdering og medicinsk behandling ved speciallæge i børne-ungdomspsykiatri
  • psykoedukation og rådgivning til pårørende og professionelle
  • undersøgelser og rådgivning til kommuner
  • supervision til bl.a. plejefamilier, psykologer, lærere og pædagoger.
  • kurser og undervisning i bl.a. børne- og ungdomspsykiatriske lidelser til forældre og fagfolk
  • udredning for ADHD og efterfølgende medicinsk behandling til yngre voksne
  • udredning og behandling af stress- og belastningsreaktioner, angstlidelser og depression til yngre voksne.

Udredning


Uden ventetid tilbydes privat udredning af et bredt spektrum af psykiatriske lidelser:

Der er mulighed for en specialpsykologisk vurdering, en samlet udredning af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

 

Endvidere tilbydes psykologiske undersøgelser, specifikke psykologiske testninger f.eks. begavelsestestning af børn og voksne, samt undersøgelse af mere specifikke indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.  Med afsæt heri ydes specialiseret rådgivning til videre tiltag og indsatser.Behandling


Klinikken har en bred vifte af behandlingstilbud i individuelle forløb, gruppeforløb, samt familieterapi. Endvidere tilbydes forløb til pårørende, læs mere

Der tilbydes behandling målrettet behandling af psykiatriske problemstillinger bl.a. ADHD, OCD, angstlidelser, Spiseforstyrrelse, og depressive tilstande.

Endvidere tilbydes samtaleterapeutisk behandling i forhold til andre problemstillinger f.eks. selvskade, eksistentielle vanskeligheder samt stress-og belastningstilstande.


Konsultation hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

 

Nogle gange kan symptomerne ved en psykiatrisk lidelse være af en sådan sværhedsgrad, at der kan være behov for medicinsk behandling. Hvis der efter en udredning eller i et behandlingsforløb er behov for medicinsk behandling, kan dette foregå ved konsultation hos speciallæge. Konsultationen foregår i Specialpsykologisk Klinik.


Medicinsk behandling kan enten stå alene eller være i kombination med anden behandling. Inden der påbegyndes medicinsk behandling er det vigtigt, at der er foretaget en grundig udredning og, at det er afklaret hvad kernen i de psykiske helbredsproblemer er, for derved at kunne finde det bedst egnede præparat.

Der vil altid blive foretaget en lægeundersøgelse ved speciallægen, inden der påbegyndes medicinsk behandling.


Forløb hos speciallæge afregnes særskilt.

Rådgivning


Har du brug for rådgivning er der mulighed for at kontakte klinikken for at undersøge mulighederne.

Vi er specialiserede i at formidle viden omkring specifikke problemstillinger relateret til psykiatriske vanskeligheder, og tilbyder rådgivning og psykoedukation f.eks. omkring sociale vanskeligheder, skole- og uddannelsesvalg, og støttebehov.

Er der brug for mere viden om en netop stillet diagnose, tilbydes psykoedukation og rådgivning

Der kan tilbydes korte, individuelt tilrettelagte forløb til pårørende, herunder bedsteforældre, søskende og ved sammenbragte familier.

 

Klinikken tilbyder særskilt rådgivning til fagfolk.

Kontakt klinikken for nærmere information.

Supervision


Specialpsykologisk Klinik tilbyder supervisionsforløb til  bl.a. plejeforældre, psykologer, pædagogisk personale og lærere.

 

Endvidere tilbyder klinikken sagssupervision på enkeltsager eller problemstillinger.

 

Kontakt klinikken for yderligere information.

Kurser og undervisning


Specialpsykologisk klinik udbyder kurser og undervisning til opholdssteder og kommuner.

Kontakt klinikken for nærmere information.

 

Efteråret 2019 udbydes workshop og temaaftner om børne- ungdomspsykiatriske diagnoser,

Nærmere indhold og datoer vil fremgå på klinikkens Opslagstavle på forsiden i juni 2019.


Hvis du ønsker at modtage information om kurser og undervisning, kan du tilmelde dig via kontaktformular.

Kommuner

 

Specialpsykologisk Klinik tilbyder professionel bistand til kommunerne.

 

Klinikken tilbyder ydelser indenfor social-psykologisk samarbejde, bl.a. udfærdigelse af PSYK erklæringer, undersøgelse hos psykolog.

Endvidere foretages forældrekompetence-undersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser.

Klinikken tilbyder også specifikke psykologiske testninger.


Klinikken kan endvidere tilbyde kurser og undervisning.


Ved specifikke ønsker kontaktes klinikken for tilbud.

Specialpsykologisk klinik I/S


Nygade 12A, 1. th.

4300 Holbæk

CVR: 40350969

Åbningstider:

Mandag til fredag - kl. 7.30 - 18.00

Lørdag og søndag - lukket

Kontakt klinikken:

Fælles tlf. 6053 8899

Fælles mail: mail@specialpsykologisk-klinik.dk